Vài nét về Trường Tiểu học Cương Sơn

         Trường cấp I Cương Sơn được thành lập năm học 1961-1962. Ban đầu trường chỉ có vài lớp học với hơn 100 học sinh. Phòng học là những phòng học tạm tranh tre nứa lá và học nhờ, cơ sở vật chất nghèo nàn, thiếu thốn. Học sinh đi học thường muộn so với độ tuổi, tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học tương đối cao... Cùng với sự phát triển của đất nước, quy mô trường lớp, đội ngũ CB - GV dần dần phát triển, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng...
        Năm học 1977-1978, trường cấp I được sát nhập với trường cấp II thành trường PTCS Cương Sơn. Năm học 1992-1993, trường tiểu học Cương Sơn được tách theo Quyết định số 443-QĐ/UB ngày 04/9/1992 của UBND huyện Lục Nam. Năm học 2002-2003 trường tiểu học được cấp đất và xây dựng tại địa điểm thôn An Nguyễn như hiện nay.
         Nhà trường luôn được sự quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền, Đoàn thể và nhân dân địa phương. Tập thể cán bộ - giáo viên luôn luôn đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo. Các thế hệ học sinh của nhà trường đều chăm ngoan, tích cực học tập. Nên chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường ngày một nâng cao. 
         Năm 2000 trường được công nhận đạt chuẩn PCGDTH ĐĐT.
          Năm học 2011-2012, trường có 15 lớp tập trung tại một khu với 344 học sinh. 100% số lớp, số học sinh được học 2 buổi/ngày. Đội ngũ CB-GV có 29 đồng chí, 100% có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên, trong đó trên chuẩn đạt 44,8%. Tỷ lệ CB-GV là Đảng viên chiếm 62,1%.
        Phát huy truyền thống anh hùng của một xã anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân và tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đang nỗ lực phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn vào năm 2013.

                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                 (Đã ký)


                                                                                                                           Lý Mạnh Nhàn